Holenuil – Athene cunicularia

Leefgebied

De Holenuil of konijnuil leeft in Noord en Zuid-Amerika. Daar leeft hij op open vlakten zoals savannes en graslanden.

Uiterlijk

De kop, rug en vleugels van de konijnuilen zijn zandkleurig. De borst en buik zijn wit gestreept. Daarnaast heeft de vogel een rond hoofd met witte wenkbrauwen en gele ogen. Het vrouwtje is doorgaans donkerder van kleur dan het mannetje. De konijnuil behoort tot één van de kleinste uilensoorten. Doorgaans is het vrouwtje iets kleiner dan het mannetje.
Doordat deze uil voornamelijk op de grond leeft, heeft hij lange, slungelachtige poten. Verder is de staart kort en heeft deze uil geen oorpluimen. De vleugels zijn ongeveer even groot als het lichaam van de uil.

Voortbeweging

De konijnuil brengt veel tijd op de grond door. De vogel zit vaak vlak voor zijn hol of in een boom, in de buurt van het hol. Wanneer de vogel niet op de grond zit, vliegt hij hoog in de lucht. Met een uitstekend zicht en gehoor is hij dan op zoek naar voedsel.

Speciale eigenschappen

De meest speciale eigenschap van de konijnuil is ongetwijfeld dat de vogel asynchroon kan vliegen. Dat wil zeggen dat hij zijn vleugels niet tegelijkertijd omhoog of omlaag heeft. Op deze manier is de vogel een stuk wendbaarder. De konijnuil is één van de weinige vogels die dit kan.

Voedsel in de natuur

Het menu van de konijnuil hangt af van de periode en plaats waar hij leeft. Grote insecten als sprinkhanen en kevers vormen een groot gedeelte van het menu. Kleinere zoogdieren als muizen, ratten en eekhoorns zijn ook vaak een prooi voor de vogels. Minder vaak komt het voor dat reptielen en klein gevogelte deel van hun voeding uitmaken. Daarnaast is de konijnuil de enige uil die fruit en zaden eet.

Gedrag

Konijnuilen leven in groepsverband. Dit is erg ongewoon voor een uilensoort. Dat doen ze in groepen van ongeveer twaalf dieren. Deze groepen bestaan dan uit meerdere paartjes. De mannelijke konijnuilen blijven hun hele leven bij dezelfde partner. Vrouwtjes hebben deze eigenschap in principe ook, maar willen nog wel eens uit de groep verdwijnen om vervolgens een andere partner te vinden.

Bedreiging

Omdat de konijnuil op vlakke en open gebieden als de savanne en graslanden leeft, verdwijnt zijn leefgebied in groot tempo. Deze gebieden worden namelijk in snel tempo bebouwd en zo blijft er weinig ruimte over voor de konijnuil. In de periode van 1980-1990 is de populatie van de dieren met 60 % afgenomen. Dit is de reden geweest om het dier op de lijst van bedreiging te plaatsen.