Levendbarende Hagedis

Beschrijving
De levendbarende hagedis (Zootoca vivipara (synoniem: Lacerta vivipara)) leeft bij voorkeur op enigszins vochtige heide of heide met vennen en in structuurrijke weg- en spoorbermen en ruigten. In Zeeland en op Terschelling komt de soort ook voor in de duinen. Levendbarende hagedissen zijn zoals de naam al zegt levendbarend: ze broeden de eieren als het ware uit in het moederlichaam. De mannetjes van deze hagedis hebben een oranje buik en een licht zwarte buikpigmentering. Vrouwtjes zijn op hun buik ongepigmenteerd en gelig.

Bescherming
De levendbarende hagedis staat op de Rode Lijst aangemerkt als “gevoelig” (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort wordt beschermd door de Flora- en faunawet (tabel 2). Ook heeft deze soort een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3). De levendbarende hagedis is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn.

Bron Ravon.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *