Ooievaar – Ciconia ciconia

Omschrijving

De ooievaar is een grote, opvallende vogel die door de de meeste mensen meteen herkend wordt. De aanwezigheid wordt vaak kenbaar gemaakt door een luid snavelgeklepper, vooral als de partners elkaar op het nest begroeten. De ooievaar bouwt het grote nest van takken meestal op daken van gebouwen, hoogspanningsmasten, bomen en speciaal daarvoor geplaatste platforms. Hetzelfde paartje maakt meerdere jaren achtereen gebruik van hetzelfde nest. Doordat de vogels het nest ieder jaar uitbreiden kan het nest uiteindelijk zo groot worden dat kleinere vogelsoorten het ooievaarsnest gebruiken om hun eigen nest in te bouwen. Het voedsel van de ooievaar bestaat uit insecten en kleine dieren zoals kikkers en muizen. De vogel zoekt het voedsel meestal in vochtige weiden, moerassen of ondiep water.

Mede door het verdwijnen van geschikt leefgebied is het aantal ooievaars in Nederland sterk achteruit gegaan. Door herintroductieprojecten heeft de populatie zich enigszins kunnen herstellen. De ooievaar overwinterd in het midden en het zuiden van Afrika, vogels uit herintroductieprojecten blijven gewoonlijk het hele jaar in Nederland.

( bron: vogelvisie.nl )

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *