Paapje – Saxicola rubetra

Omschrijving

Het paapje is tegenwoordig in Nederland een zeldzame vogel die sterk lijkt op de nauw verwante roodborsttapuit  Net als de roodborsttapuit heeft het mannetje van het paapje een donkerbruine bovenzijde en een oranje gekleurde borst. Bij de roodborsttapuit ontbreekt echter de witte wenkbrauwstreep, terwijl de keel zwart in plaats van oranje-wit is. Het verenkleed van het vrouwtje is grotendeels hetzelfde als dat van het mannetje, maar is minder contrastrijk. Het paapje is vaak rechtop zittend te zien op een hoge uitkijkpost, waar vandaan de vogel jaagt op insecten of zijn zang laat horen.

Door intensivering van de landbouw is het leefgebied van het paapje voor een groot gedeelte verdwenen of minder geschikt geworden. Hierdoor en door de afname in het voedselaanbod is het paapje sterk in aantal achteruit gegaan.

 

( bron: vogelvisie.nl )

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *