Zwarte Stern – Chlidonias niger

Omschrijving

De zwarte stern is de donkerste stern die in Nederland voorkomt. Met name in het zomerkleed vallen de donkere kop en buik op. In het winterkleed is de vogel lichter gekleurd en is dan het beste te herkennen aan een zwarte vlek op de zijborst.

Het voedsel van de zwarte stern bestaat uit insecten en larven van insecten, maar ook kleine vissen worden gegeten. De vogel vliegt tijdens het foerageren laag over het water en doet in de vlucht denken aan een zwaluw. De vogel broedt op verschillende plaatsen in Europa, waaronder in Nederland, in moerassen en andere gebieden met ondiep water. Het nest wordt op een beschutte plaats gebouwd van rottende plantenresten en staat vaak gedeelte onder water. Tijdens de trek doen veel vogels Nederland aan, waarbij de vogels ook te zien zijn in meer open water. De broedpopulaties van Europa zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruit gegaan.

( bron: vogelvisie.nl )

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *